Hangzhou Changyi Textile Machinery Co., Ltd.
Address
Changhe Town, Binjiang District, Hangzhou-310052
Zhejiang
China
Phone
+86 571 86698038
Fax
+86 571 86603278
Email
- not available -
Internet
- not available -
Company Profile
- not available -
Supply Program
- not available -
Company Products
- not available -